Arredo

DIGITAL MARKETING

STRATEGI | KONCEPT | DESIGN | PRODUKTION

Digitalkampanj för Arredo blandare. Kampanjen består av web content, Facebook inlägg, Facebook carousel annonsering och nyhetsbrevet.