Handlar allt om video?

Alla branscher har sina buzzwords – heta termer som kommer starkt och sedan glöms eller upphör att vara i ropet. Ofta var de inte den frälsare de utmålades som. Många visar…

Skillnad mellan content och content marketing

Content Om du slår upp content i en brittisk eller amerikansk ordbok så ser du att ordet har två uttal med olika betydelser: /kənˈtɛnt/: ett tillstånd när man är lugn och nöjd /ˈkɒntɛnt/: något som ryms i eller omsluts…

Köparens resa genom säljtratten

Du känner till AIDA. Och du har säkert full koll på säljtratten (sales funnel). Men har du ännu hört talas om köparens resa (buyer’s journey)? Eller konsumentens beslutsresa (consumers decision journey)? Har du tänkt på att alla…