Golvpoolen

BRAND MARKETING

STRATEGI | KONCEPT | DESIGN | PRODUKTION

Varumärkesbyggande annonsering för Golvpoolen. Tidigare har man koncentrerat sin marknadsföring till dagspress och priskommunikation. För att lyfta varumärket Golvpoolen har jag ändrat strategi för marknadsföringen i print. Nu ligger fokus på inspiration och fina miljöer. Annonsering sker endast i vecko- och månadstidningar som har  bättre tryckkvalité och är oftast gratistidningar och når en bredd målgrupp.