Småländsk Energi

OUTBOUND MARKETING

STRATEGI | KONCEPT | DESIGN | ILLUSTRATION

Lanseringskampanj för det nybildade energibolaget i Emmaboda, Kalmar och Nybro. Konceptet bygger kring illustrationerna som jag gjorde i Adobe Illustrator. Dagspress och utomhusreklam. En lyckad kampanj som uppmärksammades i regionen.